Az intézmény járási szinten látja el, a járásszékhelyhez tartozó 15 települést. Ez alapján, Szentgotthárd, Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu, Magyarlak, Csörötnek, Vasszentmihály, Rátót, Rábagyarmat, Nemesmedves, Gasztony, Rönök, Kondorfa településeken végzi tevékenységét. 

Szolgáltatás keretében: 

 – családsegítés,

– gyermekjóléti alapellátás,

– nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás. 

A hatóság közeli tevékenységet, a Központ végzi, továbbá biztosítja a speciális szolgáltatásokat: 

                                                                                 – Utcai szociális munka,

                                                                                 – Kapcsolattartási ügyelet,

                                                                                – Készenléti szolgálat,

                                                                                – Kórházi szociális munka,

                                                                                – Pszichológiai tanácsadás,

                                                                                – Jogi tanácsadás,

                                                                                – Mediáció,

                                                                                – Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,

                                                                                – Szociális diagnózis felvételének elkészítése. 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások alapján, a munkakörök is elkülönülnek egymástól:

–  a család-és gyermekjóléti szolgáltatás esetében 3 fő családsegítő,

–  család-és gyermekjóléti központot érintően, 2 fő esetmenedzser1 fő tanácsadó, 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő, illetve a szociális asszisztens munkakör alapján végezi tevékenységét, a szakmai team.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást, illetve a család- és gyermekjóléti központ vezetését, az 1 fő intézményvezető látja el.