Uhor Anita

munkakör: intézményvezető – esetmenedzser: BDF-BTK Szombathely: andragógia, KRE-BTK Pszichológiai Intézet: Budapest:mentálhigiénikus szakember, WLF- BTK Budapest: analitikusan orientált komplex művészeti terapeuta, PTE-ETK Szombathely: szakvizsga
ellátási terület: Szentgotthárd Járás

Várhegyi-Tóth Rita


munkakör: intézményvezető helyettes- esetmenedzser: PTE-ETK Szombathely: szakvizsgázott általános szociális munkás, esetmenedzser 
ellátási terület: Szentgotthárd Járás

Cser Nikoletta

munkakör: esetmenedzser, mb.intézményvezető-helyettes, jelzőrendszeri tanácsadó: BDF -BTK Szombathely: magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár, NYME-BEPK Sopron: szociálpedagógus

ellátási terület: Szentgotthárd Járás 

Kovács Bernadett


munkakör: családsegítő, jelzőrendszeri felelős: PTE-ETK: Szombathely :szociális munkás
ellátási terület: Szentgotthárd közigazgatási területe

Hegedűsné Dragony Kitti


munkakör: óvodai és iskolai szociáis segítő KARRINA Szakképző Iskola Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens, ME-CTFK tanító- informatika
ellátási terület: Szentgotthárd Járás 

Ozsvári Erika

munkakör: óvodai és iskolai szociáis segítő.: SOE-BPK Óvodapedagógus 

ellátási terület: Szentgotthárd Járás 

Cseszneg Ádám

munkakör: óvodai és iskolai szociáis segítő.: DE: szociálpedagógus

ellátási terület: Szentgotthárd Járás 

Csuk Mónika

munkakör: családsegítő: Apáczai Csere János Főiskola: német nyelvoktató és tanító

ellátási terület: Szentgotthárd Járás és közigazgatás területe

Takács – Molnár Judit

munkakör: családsegítő: ELTE Álatlános szociális munkás

ellátási terület:  Szentgotthárd Járás, Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Rátót, Kondorfa

Czeglédiné Sólyom Viktória Andrea


munkakör: szociális asszisztens: Humán Orientáció Kiskunlacháza

Szolgáltatás területén:

Kovács Bernadett (családsegítő): kovacs.bernadett@csaladsegito-szentgotthard.hu

Csuk Mónika (családsegítő): csuk.moni@csaladsegito-szentgotthard.hu

Takács – Molnár Judit (családsegítő): takacs.molnar.judit@csaladsegito-szentgotthard.hu

Központ területén:

Uhor Anita (intézményvezető): csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu

Várhegyi-Tóth Rita (intézményvezető-helyettes, esetmenedzser): csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu

Cser Nikoletta (esetmenedzser, mb.intézményvezető-helyettes): cser.nikoletta@csaladsegito-szentgotthard.hu

Ozsvári Erika (iskolai szociális munkás): ozsvari.erika@csaladsegito-szentgotthard.hu

Cseszneg Ádám (iskolai szociális munkás): cseszneg.adam@csaladsegito-szentgotthard.hu

Czeglédiné Sólyom Viktória (szociális asszisztens): info@csaladsegito-szentgotthard.hu