Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Család-és Gyermekjóléti Központ

Tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó Lényeges feladatok:

gyermekjóléti,  gyermekvédelmi   feladatok   ellátása   a   szociális   munka                                                      eszközeivel, kliensekkel, jelrendszeri tagokkal való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete,
 • gyermekjólét, gyermekvédelem, szociális ágazat területe – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •           erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követűen azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380- 068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-11/2021      valamint a munkakör megnevezését: Tanácsadó.
 • Elektronikus úton Uhor Anita részére a csaIadsegito@csaladsegito- szentgotthard.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu – 2021. augusztus 20.
 • csaladsegito-szentgotthard.hu – 2021. augusztus 17.
 • www.szentgotthard.hu – 2021. augusztus 17.

A    munkáltatóval     kapcsolatban     további     információt      a      www.csaladsegito- szentgotthard.hu honlapon szerezhet.