Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ  Szentgotthárd
Család -és Gyermekjóléti Központ

szociális diagnózis felvevő esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– szociális diagnózis készítése,

– családgondozás

– kliensekkel, jelzőrendszerrel való kapcsolattartás a szociális munka módszereivel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) – az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Főiskola, 15/1998. (IV.30.)NM. rendelet 2. számú melléklete alapján,

 Gyermekjólét, gyermekvédelem területén végzett szakmai tevékenység – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•saját gépkocsi használat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Erkölcsi bizonyítvány,

végzettségeket igazoló dokumentumok másolata,

motivációs levél,

önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cser Nikoletta nyújt, a 0694380874 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózis felvevő esetmenedzser.

•Elektronikus úton Uhor Anita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•kozigallas.gov.hu – 2021. március 25.

•csaladsegito-szentgotthard.hu – 2021. március 23.

•www.szentgotthard.hu – 2021. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csaladsegito-szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.