Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, olyan a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, a családban történő nevelésnek elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete,
  • gyermekjólét, gyermekvédelem, szociális ágazat területe – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  •  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Munkakör betöltéséhez saját gépjármű használata,
  • erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-12/2021 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

•         Elektronikus úton Uhor Anita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         kozigallas.gov.hu – 2021. október 29.

•         csaladsegito-szentgotthard.hu – 2021. október 28.

•         www.szentgotthard.hu – 2021. október 28.