Családsegítő Szentgotthárd - Munkatársak
Családsegítő Szentgotthárd

Munkatársak

Uhor Anita

munkakör: intézményvezető – esetmenedzser: BDF-BTK Szombathely: andragógia, KRE-BTK Pszichológiai Intézet: Budapest:mentálhigiénikus szakember, WLF- BTK Budapest: analitikusan orientált komplex művészeti terapeuta, PTE-ETK Szombathely: szakvizsga
ellátási terület: Szentgotthárd Járás

Tóth Rita
munkakör: intézményvezető helyettes- esetmenedzser: PTE-ETK Szombathely: szakvizsgázott általános szociális munkás, esetmenedzser 
ellátási terület: Szentgotthárd Járás

Gerencsér Melinda
munkakör: tanácsadó, jelzőrendszeri tanácsadó: Szent István Egyetem Gazdasági -és Társadalomtudományi Kara: humán erőforrás menedzser
ellátási terület: Szentgotthárd Járás

 

Cser Nikoletta

munkakör: esetmenedzser: BDF -BTK Szombathely: magyar nyelv és irodalom és történelem szakos tanár, NYME-BEPK Sopron: szociálpedagógus

ellátási terület: Szentgotthárd Járás 

Kovács Bernadett
munkakör: családsegítő, jelzőrendszeri felelős: PTE-ETK: Szombathely :szociális munkás
ellátási terület: Szentgotthárd közigazgatási területe

Hegedűsné Dragony Kitti
munkakör: óvodai és iskolai szociáis segítő KARRINA Szakképző Iskola Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens, ME-CTFK tanító- informatika
ellátási terület: Szentgotthárd Járás 

 

Ozsvári Erika

munkakör: óvodai és iskolai szociáis segítő.: SOE-BPK Óvodapedagógus 

ellátási terület: Szentgotthárd Járás 

 

Koczor Szilvia Nóra

munkakör: családsegítő: SOTE Juhász Gyula Tanárképző TFK: nevelőtanár, Kodolányi János Egyetem: család és gyermekvédelem szakos pedagógus

ellátási terület: Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Rátót, Nemesmedves, Vasszentmihály, Kondorfa

 

Csuk Mónika

munkakör: családsegítő: Apáczai Csere János Főiskola: német nyelvoktató és tanító

ellátási terület: Szentgotthárd Járás és közigazgatás területe

 

Takács - Molnár Judit

munkakör: családsegítő: ELTE Álatlános szociális munkás

ellátási terület: Szentgotthárd Járás és közigazgatási területe

Klár Nikoletta

munkakör: szociális diagnózis felvevő esetmenedzser: PTE -ELTK Általános szociális munkás

ellátási terület: Szentgotthárd Járás és közigazgatási területe

Zakocs Martina

munkakör: óvodai és iskolai szociális segítő:  Maribori Egyetem BTK magyar nyelv és irodalom szakos tanár és szlovén nyelv és irodalom szakos tanár

ellátási terület: Szentgotthárd Járás és közigazgatási területe

Czeglédiné Sólyom Viktória Andrea
munkakör: szociális asszisztens: Humán Orientáció Kiskunlacháza

 

Szolgáltatás területén:

Kovács Bernadett (családsegítő): kovacs.bernadett@csaladsegito-szentgotthard.hu

Koczor Szilvia Nóra (csaladsegítő): koczor.szilvia@csaladsegito-szentgotthard.hu 

Csuk Mónika (családsegítő): csuk.moni@csaladsegito-szentgotthard.hu

Takács - Molnár Judit (családsegítő): takacs.molnar.judit@csaladsegito-szentgotthard.hu

 

Központ területén:

Uhor Anita (intézményvezető): csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu

Tóth Rita (intézményvezető-helyettes, esetmenedzser): csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu

Gerencsér Melinda (tanácsadó): gerencser.melinda@csaladsegito-szentgotthard.hu

Cser Nikoletta (esetmenedzser): cser.nikoletta@csaladsegito-szentgotthard.hu

Hegedűsné Dragony Kitti (iskolai szociális munkás): dragony.kitti@csaladsegito-szentgotthard.hu

Ozsvári Erika (iskolai szociális munkás): ozsvari.erika@csaladsegito-szentgotthard.hu

Klár Nikoletta (szociális diagnózis felvevő esetmenedzser): klar.niki@csaladsegito-szentgotthard.hu

Zakocs Martina (óvodai és iskolai szociális segítő): zakocs.martina@csaladsegtito-szentgotthard.hu

Czeglédiné Sólyom Viktória (szociális asszisztens): info@csaladsegito-szentgotthard.hu