Családsegítő Szentgotthárd - Esetmenedzser munkakör
Családsegítő Szentgotthárd

Esetmenedzser munkakör

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd
Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, olyan a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete,

         gyermekjólét, gyermekvédelem, szociális ágazat területe - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         Munkakör betöltéséhez saját gépjármű használata, erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-14/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

         Elektronikus úton Uhor Anita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         kozigallas.gov.hu - 2021. október 27.

         csaladsegito-szentgotthard.hu - 2021. október 28.

         www.szentgotthard.hu - 2021. október 28.