Családsegítő Szentgotthárd - Tanácsadói munkakör
Családsegítő Szentgotthárd

Tanácsadói munkakör

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd Család-és Gyermekjóléti Központ

 

Tanácsadó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó Lényeges feladatok:

 

gyermekjóléti,  gyermekvédelmi   feladatok   ellátása   a   szociális   munka                                                      eszközeivel, kliensekkel, jelrendszeri tagokkal való kapcsolattartás.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követűen azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380- 068 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 

A    munkáltatóval     kapcsolatban     további     információt      a      www.csaladsegito- szentgotthard.hu honlapon szerezhet.