Családsegítő Szentgotthárd - Pályáztatás
Családsegítő Szentgotthárd

Pályáztatás

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

szociális diagnózis felvételi esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas Megye, H 9970 Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális diagnózis készítése az Szt. 64/A § szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgár

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú szociális alapvégzettség

•         Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

•         nyelvvizsga bizonyítvány

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•       pályázó nyilatkozata miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele

szemben nem áll fenn

•       pályázó nyilatkozata miszerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó

gondnokság alatt

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (H 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózis felvételi esetmenedzser.      

. Elektronikus úton, Tóth Rita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

. www.csaladsegito-szentgotthard.hu – 2019.június 20.

.www.szentgotthard.hu - 2019. június 20.

.kozigallas.gov.hu - 2019. június 24.


 

A munkáltatóval kapcsolatban tovább információt a www.csaladsegito-szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd

szociális diagnózis felvételi esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas Megye, H 9970 Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális diagnózis készítése az Szt. 64/A § szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgár

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú szociális alapvégzettség

•         Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

•         nyelvvizsga bizonyítvány

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•       pályázó nyilatkozata miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele

szemben nem áll fenn

•       pályázó nyilatkozata miszerint nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó

gondnokság alatt

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (H 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózis felvételi esetmenedzser.      

. Elektronikus úton, Tóth Rita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 17.

 

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

. www.csaladsegito-szentgotthard.hu – 2019.június 20.

.www.szentgotthard.hu - 2019. június 20.

.kozigallas.gov.hu - 2019. június 24.


 

A munkáltatóval kapcsolatban tovább információt a www.csaladsegito-szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.